suPAR Sundhedstest

Hvad er en suPAR Sundhedstest?

Er jeg sund og rask?

En suPAR Sundhedstest kan afsløre, hvordan dit immunforsvar har det. Den måler dit immunsystems aktivitet ved at måle dit suPAR-indhold i blodet. suPAR er en forkortelse for navnet på det protein der måles (soluble urokinase Plasminogen Activator Receptor). En suPAR Sundhedstest måler niveauet af suPAR i blodet.

Alle personer har et individuelt bestemt basalt niveau af proteinet suPAR i blodet, som stiger med alderen. suPAR niveauet kan måles ved en simpel blodprøve.

Hvis du bliver testet og kender dit normale suPAR niveau mens du er rask, og bliver testet regelmæssigt, kan du hele tiden holde øje med dit helbred og dit immunsystems aktivitet – og fange eventuelle sygdomme i opløbet, før de bliver kritiske!
suPAR er forhøjet på tværs af sygdomme, og er ikke forbundet med én bestemt sygdom. Det vil sige at den ikke fortæller noget om hvad du fejler, men derimod giver dig en prognose for, hvordan dit immunsystem har det.

Derfor er det vigtigt at kende sit eget normale suPAR niveau, mens man er rask og frisk. Ændrer denne værdi sig radikalt, indikerer det at en kritisk sygdom er under udvikling.

De 3 suPAR niveauer; Grøn – Gul - Rød

suPAR Sundhedstest fungerer som en tidlig alarm, der fortæller hvis der er noget galt i kroppen og om en kritisk sygdom er ved at udvikle sig. Et lavt suPAR-niveau betyder lav risiko for at lide af en alvorlig sygdom, mens et højt suPAR-niveau betyder høj risiko for at lide af en alvorlig sygdom. Denne information er vigtig, da du tidligt i sygdomsforløbet kan få at vide om din sygdom er kritisk og behøver behandling. Jo tidligere man finder en sygdom under udvikling, des bedre er mulighederne for succesfuld behandling.

suPAR niveauer i det grønne område betyder at du ikke umiddelbart lider af nogen livstruende sygdom, og at din tilstand ikke er kritisk. Vi anbefaler at du lader dig teste med ca. 6 måneders mellemrum for at holde øje med eventuelle stigninger i din personlige suPAR værdi.

Ligger dit resultat i det gule område, kan det være tegn på at en sygdom er ved at udvikle sig, og du bør derfor testes igen inden for nær fremtid, for at se om din suPAR værdi er stabil eller stigende. En suPAR værdi i det gule område er ikke umiddelbart alvorligt, men er den stigende kan det indikere at en sygdom er på vej og kan blive kritisk, hvis denne ikke diagnosticeres og behandles i tide.

Er din suPAR værdi i det røde område kan det indikere, at en alvorlig og kritisk sygdom har udviklet sig. Du skal med det samme opsøge læge og få foretaget yderligere undersøgelser. Så snart den rigtige behandling er sat i gang, vil du se at din suPAR værdi vil falde til et mindre kritisk niveau.

På skalaen nedenfor vises de gennemsnitlige suPARnostic®-værdier for mænd og kvinder i normal befolkningen i forhold til alder.

Hvornår er suPAR-niveauet forhøjet?

I normalbefolkningen vil man se, at suPAR-værdien stiger med alderen, og at kvinder generelt har en lidt højere suPAR værdi end mænd.
Din livsstil påvirker også din suPAR værdi. Daglig rygning, svær fedme, forhøjet kolesteroltal, usund kost og manglende motion giver forhøjede suPAR værdier.
Endvidere kan et forhøjet suPAR niveau være et tegn på fremtidig udvikling af sygdomme som cancer, hjertekarsygdomme, diabetes, nyresygdom og for tidlig død. Infektionssygdomme (HIV, blodforgiftning, tuberkulose, malaria mv.), lungesygdomme og leversygdomme giver også forhøjede suPAR værdier.

Hvis du ønsker at leve et langt liv og få et bedre helbred, kan du med fordel forsøge dig med livsstils ændringer som f.eks. jævnlig motion, sund kost, mere søvn, mindre alkohol og rygning, og se om dette sænker dit suPAR niveau.

Bemærk at ikke alle faktorer som påvirker suPAR resultatet, er kendt endnu, og at suPAR værdien kun reagerer på væsentlige ændringer i immunsystemet. Dvs. at den sandsynligvis ikke reagerer på alvorlige sygdomme, som ikke giver væsentlige ændringer i immunsystemet (f.eks. nervesygdomme, visse cancerformer mv.). Dermed kan suPAR værdien være et udmærket udtryk for din nuværende risiko/sundhedstilstand, men må ikke bruges alene ved beslutninger omkring dit helbred eller sygdomsbehandling.
Har du helbredsmæssige bekymringer skal du altid kontakte din læge.Jeg vil gerne have målt mit suPAR niveau

Hvis du gerne vil have målt dit suPAR niveau så skriv dig op her og få mere information om, hvordan du kan få målt dit personlige suPAR niveau.

TILBAGE TIL FORSIDEN